Laatste wave SEAS2Grow van start

De laatste wave voor SEAS2Grow is van start gegaan. Tot 12 april konden ondernemers hun interesse kenbaar maken. De komende maand wordt per land bepaald welke 3 ondernemers hun innovatie mogen pitchen op 10 mei in Lille. 

De Nederlandse partners wacht dus de komende periode de zware taak om uit de inzendingen de drie meest kansrijke te selecteren. De geselecteerde Ondernemers worden in verschillende landen ondersteund middels co-creatiesessies, livetesting en business model sessies. Na de pitchdag in Lille wordt eind mei besloten welke ondernemers daadwerkelijk mee mogen doen aan het SEAS2Grow programma. 

SEAS2Grow is een Interreg 2 zeeën project waarin een proactief zilveren economie-ecosysteem wordt opgezet voor de versnelling van technologische en sociale innovaties bestemd voor de 2 zeeën-markt. Hiervoor worden nieuwe instrumenten, methodes en diensten ontwikkeld die bestemd zijn voor alle betrokken partijen (bedrijven, lokale overheden, senioren, gezondheidsinstellingen).

Meer informatie