Laatste stokje Slimme Zorg Estafette doorgegeven aan regio zuid

Als laatste heeft de regio zuid maandag 22 februari het stokje van de Slimme Zorg Estafette in ontvangst genomen. Tot en met vrijdag worden in de provincies Brabant, Zeeland en Limburg ruim vijftig activiteiten georganiseerd die laten zien en ervaren wat slimme zorg en innovatie kunnen betekenen. Het Care Innovation Center organiseert samen met andere partijen dinsdagavond het Pitchevent VL-NL en donderdagmorgen GOOD FOOD.

De afsluitende week van de Slimme Zorg Estafette begon met een online-bijeenkomst met host Kim Coppes en co-host Chantal van Spaendonck, directeur van het Care Innovation Center. Het startsein werd gegeven door minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport. Zij benadrukte dat de zorg voor een grote opgaaf staat. Door enerzijds de vergrijzing en anderzijds een tekort aan zorgmedewerkers is het lastig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Innovaties kunnen hiervoor een oplossing bieden.

Andere manier
De mening van de minister werd gedeeld door bestuurder Conny Helder van zorgorganisatie tanteLouise. Zij gaf aan dat op een andere manier de zorg benaderd moet worden. Dat we moeten kijken waar de last van de zorg weggehaald kan worden. Bij tanteLouise draait al acht jaar met succes een project waarbij dementerende bewoners veel vrijheid krijgen. Conny verwacht zelfs dat in de toekomst mensen met dementie gecontroleerd thuis kunnen wonen.

Positieve gezondheid
Bestuursvoorzitter Joep de Groot van zorgverzekeraar CZ benadrukte dat het ook na de covid een hele uitdaging is om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Hij ziet samenwerking, het versnellen van innovaties en de keuze voor positieve gezondheid als oplossingen. Volgens de zorgverzekeraar moet gekeken worden naar wat de cliënt belangrijk vindt en wat voor ondersteuning dat vergt. Ook vindt hij dat bij innovaties te veel naar de techniek wordt gestaard. Technische en sociale innovaties moeten hand in hand gaan. Joep hield verder een pleidooi om te stoppen met pilots. Als innovaties al zijn gedaan, zijn het geen pilots meer. In zijn ogen heeft een innovatie ook alleen zin als je een plan klaar hebt liggen voor opschaling.

Deelsessies
Na het algemene gedeelte gingen de deelnemers uiteen in elf deelsessies. Daarin werd verder gesproken over de slimme zorg in de regio zuid. Enkele opvallende uitkomsten: maak gebruik van gepensioneerden, het werken in de wijk hebben we te ingewikkeld gemaakt en de uitspraak ‘Een hamer maakt nog geen kippenhok, het gaat erom wie het hok gebruikt’.

Kijk hier voor een overzicht van alle activiteiten tijdens de Slimme Zorg Estafette.