Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Kopgroep Zorgpact van start met succesvolle samenwerkingsprojecten

Op 9 oktober lanceerde het Zorgpact de kopgroep van vernieuwende en succesvolle initiatieven van regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid. Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, maakte vandaag de eerste zeven koplopers bekend. Allemaal initiatieven waarin het opleiden van goede zorgprofessionals nu en in de toekomst centraal staat. De koplopers hopen anderen te inspireren tot nieuwe of hechtere samenwerking en nodigen hen uit zich ook aan te sluiten bij de Kopgroep.

Vanuit het Zorgpact roept Terpstra bestuurders en professionals in onderwijs, zorg en overheid op samen aan de slag te gaan. Terpstra: “De samenwerking tussen zorg en onderwijs moet allereerst in de regio plaatsvinden. Daar treffen onderwijs- en zorginstellingen elkaar en daar kan goed worden ingespeeld op de specifieke zorgbehoefte van elke regio.” De koplopers onderscheiden zich door het regionale karakter van de samenwerking, met partners vanuit de ‘gouden driehoek’ onderwijs, zorg en overheid en de concrete resultaten die bijdragen aan een verbeterde aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn.

Koplopers zijn community en inspiratiebron

De Kopgroep vormt de voorhoede van de Zorgpactbeweging. Met het delen van ervaringen en resultaten dienen zij als inspiratiebron voor andere regio’s en instellingen. Tegelijk leren de koplopers van en met elkaar over bijvoorbeeld de aanpak en het overkomen van belemmeringen. Zo vormen zij een “community” waarbij steeds meer initiatieven kunnen aansluiten. De eerste 25 koplopers zullen zichzelf tijdens de Landelijke Werkdag Zorgpact op 2 december presenteren. Doekle Terpstra: "Die voorbeelden laten perfect de kracht van het Zorgpact zien: de samenwerking in de regio. Ze laten zien hoe de invulling er in de praktijk eruit kan zien." Twee van de voorbeelden die Terpstra tot de top vindt horen zijn Zorgtechniek Limburg en de Zorgboulevard Roosendaal.

Zorgtechniek Limburg biedt echte innovatieve, technologische oplossingen voor de zorg van de toekomst. De nieuwe opleiding Zorgtechnicus, waarin studenten worden opgeleid om het zorgproces te ondersteunen met technologie zoals tablets en robots,  is hier een mooi voorbeeld van. Zorgtechniek Limburg werkt hierin nauw samen met een andere koploper in Limburg, het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie.

Zorgboulevard Roosendaal combineert heel praktisch de driehoek van onderwijs, zorg en overheid. Om voorbereid te zijn op de zorg van de toekomst brengt de Zorgboulevard alle facetten van de zorg onder één dak: opleidingen in zorg en welzijn, praktijkruimten van diverse instellingen zoals dagopvang voor ouderen met niet-aangeboren hersenletsel, maar bijvoorbeeld ook het Huis van Morgen met innovatieve producten van zorgondernemers. De Zorgboulevard is zo een proeftuin voor praktisch toepasbare zorginnovaties met daarbij een leer-en werkomgeving voor een toekomstgerichte zorgeconomie.

Zorgpact

In april is het Zorgpact van start gegaan op initiatief van de minister van OCW en de bewindslieden van VWS. Hiermee spelen zij in op de veranderingen in de zorg zoals de steeds complexere zorgvraag, de groeiende rol van technologie en het belang van regie bij de patiënt. Dit vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van zorgpersoneel. Een intensieve samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal.Het Zorgpactwil dit stimuleren en versterken door op regionaal niveau partijen bijeen te brengen, aan te jagen en inhoudelijk te ondersteunen. Concrete doelen zijn het ontstaan van breed gedragen regionale actieagenda’s, opgesteld en uitgevoerd door de betrokken partijen en het in beeld brengen van goede voorbeelden in de Kopgroep.

Kijk voor meer informatie over de Kopgroep en de mogelijkheid om aan te melden op www.zorgpact.nl