Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Kennismaking Innovatie Advies Commissie

Welke innovaties komen in het Huis van Morgen? Sluiten deze producten en diensten aan bij de vraag in het werkveld en de behoefte van burgers? Dit zijn vragen waar de Innovatie Advies Commissie zich onder andere op gaat richten. Op maandag 22 juni 2015 kwam de commissie voor de eerste keer samen.

Brede vertegenwoordiging 

De innovatie Advies commissie bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de Gemeente, het Kellebeek College, zorgorganisaties waaronder TWB Thuiszorg met aandacht, Stichting Groenhuysen en inloophuis Rose-Linde en (belangen)organisaties waaronder KBO Roosendaal en RoGeP en Wonen met Gemak. Juist door deze brede vertegenwoordiging krijgt het Care Innovation Center West-Brabant een goed beeld van wat er leeft binnen de verschillende werkvelden.

Kennismaken en richting bepalen

De eerste bijeenkomst op 22 juni stond in het teken van kennismaken en richting bepalen. Gesproken is over benadering van doelgroepen waarbij werd opgemerkt dat het van groot belang is om mantelzorgers te betrekken bij de nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast vinden de leden het van belang om in het Huis van Morgen niet alleen innovaties te tonen voor senioren maar voor een bredere doelgroep bijvoorbeeld voor mensen met een beperking. Ook is gekeken naar de samenstelling van de innovaties, de soort innovaties en de aansluiting op het onderwijsprogramma.

Pitch electronische trolley, Trike

De bijeenkomst werd afgesloten met een pitch over de Electrische trolley, Trike door Ad van Poelje. Deze trolley wordt veel gebruikt op bijvoorbeeld golfclubs om grotere afstanden te overbruggen. Maar ook voor de zorg kan de Trike een oplossing zijn voor bijvoorbeeld mensen die niet meer goed ter been zijn en toch graag buiten zijn.  Enkele leden zagen wel de recreatieve en zakelijke toepassing maar vonden het minder geschikt voor particulieren ook vanwege de relatief hoge aanschafkosten. Andere zagen wel mogelijkheden waarbij dit vervoersmiddel het gat kan vullen tussen scootmobiel en rolstoel. Ook zijn er suggesties gedaan om de vormgeving te optimaliseren. De Trike zal periodiek beschikbaar zijn in het Huis van Morgen om daarmee de toepassing te testen bij een bredere doelgroep.