Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Kennismaking iHealth-toepassingen op de Zorgboulevard

In de week voorafgaand aan de kerstvakantie kunnen studenten, docenten, praktijkbegeleiders en cliënten in de centrale hal van het Kellebeek College kennismaken met ihealth-toepassingen waaronder een digitale bloeddrukmeter en digitale weegschaal. Medewerkers van het Huis van Morgen geven hierover instructie en aanvullende informatie over de werking.

Toepassen van nieuwe zorgtoepassingen

Toepassen van nieuwe zorgtoepassingen, dat staat centraal in het Huis van Morgen gevestigd op de Zorgboulevard van het Kellebeek College. In deze ruimte vind je allerlei nieuwe producten en diensten die ondersteuning bieden in de thuissituatie.  Daarnaast zijn er ook innovaties die zich richten op preventie en een bijdrage leveren aan een goede gezondheid waaronder iHealth.

Het monitoren van gezondheid met iHealth

Op het gebied van ihealth zijn er vele toepassingen waarmee je de gezondheid kunt monitoren. Zo kun je het gewicht, de bloeddruk, de hartslag, het suikergehalte, de beweging en het slaapritme digitaal inzichtelijk maken. Uit deze informatie kun je afleiden of het goed gaat met iemand. Als een persoon bijvoorbeeld weinig beweegt, slecht slaapt, een hoge bloeddruk of overgewicht heeft kan gekeken worden waar dit aan ligt. Vervolgens kunnen er stappen ondernomen worden om dit te veranderen of (medische) hulp in te schakelen. Zo kan voorkomen worden dat mensen ziek worden.

Zorg op afstand

De informatie die met iHealth wordt vastgelegd zal in de toekomst steeds vaker ingezet worden door zorgprofessionals. Waarbij het mogelijk is om op afstand de gezondheid van een cliënt te volgen en tijdig in te grijpen. Daarom is het belangrijk dat studenten tijdens hun opleiding leren werken met iHealth toepassingen zodat zij dit mee kunnen nemen als ze straks de praktijk in gaan. Informatie over deze en andere zorgnnovaties kun je ook bekijken op de website van het Huis van Morgen.

Partners Zorgboulevard

Ook partners van de Zorgboulevard toonde interesse in deze nieuwe toepassingen. Zo lieten Judy Lodiers en Netty Korsmit van de Kadoshop van S&L Zorg op dinsdag 15 december hun bloeddruk meten en konden zij zien op welke wijze iHealth hun gezondheid in beeld kan brengen.