Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Bijeenkomst Langer thuis wonen, pak uw kans!

 

Op 23 juni 2015 organiseerden de Gemeente Roosendaal, de Kamer van Koophandel en het Care Innovation Center West-Brabant een bijeenkomst over de kansen in de seniorenhuisvestiging. Ruim 80 vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties, zorginstellingen en ondernemers kwamen samen om hierover van gedachte te wisselen.

Tekort aan zorgbestendige woningen

Centraal tijdens deze avond stond het thema langer zelfstandig wonen en het groeiende tekort aan zorgbestendige woningen voor senioren. Woningen moeten worden aangepast en nieuwe woonvormen zullen ontstaan waarbij de toekomstige wensen, bijvoorbeeld op het gebied van domotica, zijn opgenomen. Een uitdaging voor ondernemers, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, consumentenvertegenwoordigers en gemeenten!

Uitdagingen en kansen in West-Brabant

Irma Verhoeven van de Kamer van Koophandel opende de avond. Daarna was het de beurt aan wethouder Toine Theunis van de Gemeente Roosendaal die sprak over de woonagenda en businesskansen voor ondernemers. Chantal van Spaendonck gaf een overzicht  van de uitdagingen waarvoor West-Brabant staat. Daarnaast gaf Lowie van Donick lector Active Ageing Avans Hogeschool een kijkje  in de keuken van ouderen en wonen.

Uitwisseling kennis en ervaring

Na de presentaties namen de genodigden deel aan een tafeldiscussie met als thema: wonen met zorg en duurzaamheid en energiebesparing. Tijdens de discussie kwamen de volgende punten naar voren: 

  • Werk aan een gezamenlijke aanpak met alle betrokkenen, de gemeente heeft een aanjagende/trekkende rol.
  • Samenwerken tussen verschillende leveranciers voor het samenstellen van een pakket van oplossingen/diensten voor seniorenhuisvesting. De spil hierin is een intermediair (organisatie/Stichting) die de ouderen vertrouwen/waarbij ze zich veilig voelen en die ze bezoekt en die deze oplossingen/diensten naar behoefte kan voorstellen. Deze intermediair kan schakelen met alle disciplines die nodig zijn in de specifieke situatie. Er zou vanuit de gemeente ook een goede sociale structuur opgezet moeten worden in woonwijken waar ouderen terecht kunnen.
  • Geld is geen issue mits goed aanpakt, oude woningen energieneutraal maken kan zelfs geld opleveren voor de vereiste aanpassingen.
  • Oudere mensen vroegtijdig screenen (door bv. Fysiotherapeut)
  • Het delen van kennis: bouw, zorg, technologie, behoefte woonconsument.
  • Maak een meldpunt voor senioren (denk aan consultatiebureau) waarbij hulp met praktische zaken wordt geboden (bijv. uitleg over een ipad, mobiele telefoon etc). Maar geef ook voorlichting over bijv. medische zaken. Studenten en buren/ondernemers kunnen hier ook een bijdrage aan leveren.
  • Kunnen aanbieden van “integrale” systemen.