Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Inzet van zorgrobots blijft achter

Zorgrobotica heeft een grote rol in het verhogen van de zelfredzaamheid en autonomie van cliënten van zorginstellingen. Toch blijft het gebruik van robots in de zorg achter. Dit concluderen twee studenten van de TU Eindhoven uitvoerden in een onderzoek uitgevoerd in opdracht van adviesbureau M&I/Partners.

Eigen regie en autonomie

Er komen steeds meer robots bij die met name in de ouderenzorg gebruikt kunnen worden. Voorbeelden zijn Zora en Paro. Volgens Iris Huijben en Eline de Ridder van de TU Eindhoven blijkt uit diverse casussen dat cliënten die contact hebben met robots bijvoorbeeld actiever worden, meer zelfredzaam zijn en daarmee meer regie en autonomie verkrijgen. "Ook kunnen zorgrobots taken overnemen die cliënten zelf niet meer kunnen uitvoeren in huis, waardoor zij minder afhankelijk worden."

Langer thuis

Volgens Huijben en De Ridder zijn dit soort mensen langer in staat om thuis te blijven wonen. Dit is te verkiezen boven het wonen in een verpleeghuis, niet alleen voor de oudere maar ook voor de maatschappij. Het zorgt namelijk voor lagere kosten en de verpleging kan de aandacht op de cliënt als persoon richten in plaats van de cliënt die verzorgd moet worden. In de visie van de twee onderzoekers bepalen cliënten zelf wat zij nodig hebben. "Hierdoor wordt onnodige zorg voorkomen."

Pilots

Veel zorgorganisaties voeren weliswaar pilots uit met robotica, maar ze zetten het gebruik ervan vaak niet door, constateren Huijben en De Ridder. Ze onderzochten een aantal case studies bij zorginstellingen waar het gebruik van robotica wel werd doorgezet, maar ook instellingen waar dat niet gebeurde. Deze ouderen-, revalidatie- en gehandicaptenorganisaties in Nederland en België (vijftien in totaal) maakten gebruik van onder meer Paro, ZORA, Rose, Lopes 2 en Roomba.

Lees volledige artikel