Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Invoering integraal tarief geboortezorg Bravis Ziekenhuis

Het Bravis Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis en Rode Kruis Ziekenhuis en hebben afspraken gemaakt met verzekeraars over de invoering van een integraal tarief geboortezorg. Mogelijk volgen de komende tijd nog een aantal regio's.

Momenteel zijn er negen koploperregio’s op het gebied van integrale geboortezorg. De overstap naar de nieuwe integrale financieringsvorm is wat VWS betreft nadrukkelijk bedoeld als leerervaring, waar ook andere regio’s profijt van kunnen hebben.

Eén totaalpakket

Integrale bekostiging van de geboortezorg betekent dat zorgverzekeraars geboortezorg als één totaalpakket inkopen, waaronder naast eerstelijns verloskundige zorg en eventueel medisch-specialistische zorg in de tweede lijn ook kraamzorg zorg valt. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg.

Kwaliteit van geboortezorg verbeteren

VWS maakt zich al geruime tijds sterk voor de invoering van integrale geboortezorg als middel om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Door onder meer spanningen tussen gynaecologen en verloskundigen is de introductie een lastig proces gebleken. De invoering van een passende financieringsvorm vormt dan ook een belangrijke stap op weg naar daadwerkelijke invoering van integrale geboortezorg.  

Koplopers

Koploperregio’s Dirksland, Bergen op Zoom, Breda, Veldhoven, Hoorn, Helmond, Beverwijk, Amsterdam en Delft hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de invoering van integrale geboortezorg en de introductie van een integraal tarief. Ze krijgen daarbij op het gebied van fiscale, juridische, ICT en algemene vraagstukken en knelpunten steun van de Taskforce Geboortezorg. Drie van de negen koplopers hebben nu een afspraak met verzekeraars gemaakt over de invoering van een integraal tarief. Het betreft de regio's Helmond (Elkerliek Ziekenhuis), Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis) en Bergen op Zoom (Bravis).

Bron: Skipr