Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Inspanningen voorlopige subsidieaanvraag Cross Care beloond

Cross Care wordt in samenwerking met LiCalab in Vlaanderen en Brainport in Oost-Brabant uitgevoerd. LiCalab heeft afgelopen januari namens alle partijen de voorlopige subsidieaanvraag ingediend. En met resultaat: Cross Care is één van de ingediende projecten die verder uitgewerkt mogen worden tot een definitieve subsidieaanvraag van voorlopig max. 5 miljoen euro.

Doelstelling van de subsidie is om 50 ondernemers te ondersteunen een nieuwe innovatie te ontwikkelen in Vlaanderen of Noord-Brabant. Daarvoor kunnen zij vanuit Cross Care zowel ondersteuning als een stuk subsidie krijgen. 

Samen met het CIC startten de gemeenten Breda, Bergen Op Zoom en Roosendaal het project Cross Care. Gezamenlijk zien zij veel kansen voor zorginnovatie, waarbij ieder zijn eigen kennis, kunde en ‘specialiteit’ inbrengt. Daarmee ondersteunen en versterken zij elkaar, ook vanuit cross sectoraal gedachtengoed. Dat wil zeggen dat het project niet beperkt blijft tot zorg alleen, maar dat ‘cross overs’ gemaakt worden naar andere economische sectoren.