Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Inschrijving Wave 4 CrossCare gestart

 

In juli 2018 start de vierde Wave van CrossCare. Projectvoorstellen kunnen dan weer worden ingediend om aanspraak te maken op financiële ondersteuning en proeftuinbegeleiding. De definitieve data van Wave 4 staan op de website. De deadline voor het indienen van een aanmeldingsfiche is maandag 24 september 2018, 12 uur.

Meerwaarde CrossCare voor ontwikkeling zorginnovatie

Het project CrossCare is ruim twee jaar bezig. Na drie Waves zijn de eerste projecten afgerond en worden de resultaten zichtbaar. Wat biedt CrossCare voor meerwaarde voor ondernemers bij de ontwikkeling van hun zorginnovatie? En wat draagt deze manier van grensoverschrijdende samenwerking bij aan zowel maatschappelijke- als economische kant? Drie ondernemers, NightWatch, Minze en Zivver, en de projectleiders van CrossCare lichten dit toe in onderstaand filmpje. 

Care Innovation Center West-Brabant proeftuin CrossCare

CrossCare heeft als doel innovatie in de zorg te versnellen door ondernemers te ondersteunen bij onderzoek en experimentele ontwikkeling. Hierdoor kunnen nieuwe producten of diensten sneller in de markt gezet worden. Het Care Innovation Center West-Brabant is 1 van de 6 proeftuinen in Nederland en Vlaanderen waar ondernemers hun innovatie in co-creatie met de eindgebruiker kunnen testen. het project wordt mede ondersteunt door de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal, de Regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

CrossCare is onderdeel van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma van de EU.

Nieuwsbrief 

Op de hoogte blijven van de projecten van CrossCare? Dat kan met de nieuwsbrief. Bekijk de nieuwsbrief van juni 2018 en/of meld je aan.

Meer informatie over CrossCare