Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Inloopmiddag Huis van Morgen drukbezocht

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de zorg. De regie over de zorg komt steeds meer bij mensen zelf te liggen. Maar hoe pak je dat aan en zorg je er bijvoorbeeld voor dat je huis zo is ingericht dat je er, ook als je minder mobiel bent, nog steeds kunt blijven wonen. In het Huis van Morgen kan iedereen kennis maken met nieuwe producten en diensten die het mogelijk maken om langer zelfstandig en een goede gezondheid thuis te wonen. Op maandag 12 oktober van 15.00 – 17.00 uur stonden de deuren van het Huis van Morgen open tijdens de inloopmiddag.

Tientallen mensen bezochten het Huis van Morgen. Een groot gedeelte van de mensen woont zelfstandig maar wil graag goed voorbereid zijn op de toekomst. Stel dat je minder mobiel bent hoe kun je er dan voor zorgen dat je in je huis kunt blijven wonen? Of hoe zorg ik ervoor dat als ik hulp nodig heb dat ik snel en eenvoudig een beroep op iemand kan doen? Dit zijn vragen die tijdens de inloopmiddag naar voren kwamen. Ook werden er een instructies gegeven van de steunkousaantrekhulp Steve+ en een digitaal informatieplatform Cubigo. Daarnaast werd informatie gegeven over onder mobiele alarmering en toegangsoplossingen.

Het bezoek aan het Huis van Morgen werd door veel bezoekers als positief ervaren. Ze kregen antwoord op hun vragen. Een aantal mensen gaf aan graag nog een keer terug te komen om zo op de hoogte te blijven van weer nieuwe producten en diensten.

De volgende inloopmiddag in het Huis van Morgen is op maandag 30 november van 15.00 – 17.00 uur.