Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Huis van Morgen in de Zorginnovatiewinkel Den Haag

Op een steenworp van de Tweede Kamer vind je de Zorginnovatiewinkel. In deze pop up-store worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd en zorginnovaties onder de aandacht gebracht. Het doel: een podium bieden voor zorginnovaties en verbinding creëren tussen burgers, zorgverleners, sociale wijkteams en beleidsmakers. Op 31 mei gaf het Huis van Morgen hier een presentatie over nieuwe zorgtoepassingen. “Maar we zitten ook aan tafel om te bekijken hoe we dit concept landelijk kunnen uitrollen”, zo stelt Chantal van Spaendonck, directeur van het Care Innovation Center West-Brabant.  

Oprichters van de Zorginnovatiewinkel zijn Waldemar Hogerwaard en Janneke Sluiter. Het concept was vrijwel direct een succes. Regelmatig komen politici, ondernemers, zorgverleners of mensen van het ministerie even binnenlopen. Daarnaast vinden er ook diverse bijeenkomsten plaats. Zo ook op dinsdag 31 mei waarbij het Huis van Morgen een toelichting gaf op verschillende zorginnovaties. Zo zoeken beide organisaties elkaar op met als doel zorginnovatie toegankelijk te maken voor een bredere doelgroep.

“De Zorginnovatiewinkel en het Huis van Morgen zijn beide concepten die goed aansluiten bij de behoefte van verschillende doelgroepen. De volgende stap is dat we samen kijken hoe we dit concept kunnen verduurzamen niet alleen lokaal, maar ook landelijk. De centrale overheid ziet de toegevoegde waarde. De komende maanden worden de mogelijkheden in de regio’s onderzocht om met het pop-up concept ook daar te landen”, aldus Hogerwaard en Van Spaendonck.

Lees ook het artikel in Zorg voor Innoveren.