Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Huis van Morgen geeft voorlichting op expositie ‘Mantel der liefde’ in Breda

Nederland telt ruim 4 miljoen mantelzorgers. Een groot deel daarvan zorgt voor een oudere. Zorgvraag en zorgkosten zijn in vergrijzend Nederland de afgelopen jaren flink toegenomen. Ouderen moeten steeds vaker een beroep doen op hun naasten. Een op de drie volwassenen verleent zorg, maar zien zichzelf niet als mantelzorger. Met de tentoonstelling 'Mantel der Liefde' steekt Ilse Wolf de vele mantelzorgers een hart onder de riem. Een project dat binnen vier maanden de steun kreeg van o.a. het ministerie van VWS, de provincie Noord-Brabant, gemeente Breda en zorgorganisatie de Riethorst Stromenland.

Op 11 november opende Ilse Wolf haar expositie ‘Mantel der Liefde’  op het Stationsplein 18 in Breda. De foto’s die te zien zijn tijdens deze expositie staan allemaal in het teken van mantelzorg. De expositie is interactief. Bezoekers moeten elkaar helpen om te foto’s tevoorschijn te krijgen. Het idee hierachter is dat je in de mantelzorg elkaar helpt, en hier ook. Zo staan er in de hal een aantal bakken waar je een foto uit moet trekken en stellages met daaraan foto’s die tevoorschijn komen als er aan een touw getrokken wordt.

Presentatie Huis van Morgen

De expositie ‘Mantel der Liefde’ van Ilse Wolf wordt druk bezocht door mantelzorgers. Margo Emmen van het Huis van Morgen geeft op vrijdag 22 december van 14.00 – 16.00 uur informatie over innovatieve oplossingen die mantelzorgers kunnen ontlasten in hun dagelijkse zorgtaak. “Slimme hulpmiddelen en digitale oplossingen gericht op aangenaam wonen, veiligheid, mobiliteit en communicatie kunnen ervoor zorgen dat de mantelzorger minder belast wordt. Er is nog veel onwetendheid over wat er op dit gebied beschikbaar is en daarom informeren wij hen hierover.”

De expositie Mantel der Liefde zal twee jaar lang door Nederland gaan reizen. De Mantel der Liefde slaat een brug tussen zorg, educatie en cultuur. Doordat er een CKV project gekoppeld is aan de expositie bereiken we de toekomstige mantelzorgers en stimuleren hen om zelf te gaan fotograferen. www.mantelderliefde.nl