Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Huis van Morgen gaat naar Den Haag!

Op uitnodiging van het Ministerie van VWS verplaatst het Huis van Morgen zich op 31 mei voor één dag naar Den Haag. Het mobiele Huis van Morgen van de Stichting Care Innovation Center West-Brabant is bedoeld om op locatie mensen te informeren over nieuwe (zorg)toepassingen. Op dinsdag 31 mei informeren we medewerkers van het Ministerie over de unieke aanpak en laten we hen kennismaken met producten en diensten die invulling geven aan de zorg van morgen. 

Langer gezond en zelfstandig thuis, het heft in eigen hand en participeren in de maatschappij, dat is wat we willen anno 2016. Maar wat als dat wat minder goed gaat omdat we bijvoorbeeld ouder worden of een beperking hebben. Dan kun je wel wat hulp gebruiken. Gelukkig staan de ontwikkelingen niet stil en komen er steeds meer nieuwe producten en diensten die hierbij ondersteunen. Chantal van Spaendonck, directeur van het Care Innovation Center West-Brabant, introduceerde in 2014 het Huis van Morgen. Een ruimte waar een brede doelgroep nieuwe toepassingen kan zien en uitproberen.

Het Huis van Morgen is gevestigd in de Zorgboulevard van het Kellebeek College (ROC West-Brabant) in de Gemeente Roosendaal. Een pand waar MBO zorg en welzijn, 4 zorgorganisaties en het Care Innovation Center West-Brabant zijn gevestigd. ‘Dat is niet voor niks’, zo stelt Van Spaendonck. ‘Deze studenten zijn de professionals van de toekomst. Het is heel belangrijk dat zij nieuwe ontwikkelingen omarmen en al tijdens de opleiding inzicht krijgen in de vele toepassingen. Maar onze doelgroep is breder. We zien met name een grote informatiebehoefte bij burgers, mantelzorgers en vrijwilligers. Hoewel de vraag uiteenlopend is, zijn zij op zoek naar mogelijkheden om naar oplossingen om gezond te zijn en zorg uit handen te nemen.’

Huis van Morgen bezoekt Ministerie VWS

‘Het afgelopen jaar ontvingen we honderden bezoekers in het Huis van Morgen. En sinds kort hebben we ook een digitale en mobiele versie waarmee we locaties in de regio bezoeken. Op uitnodiging van het Ministerie van VWS brengen we op dinsdag 31 mei met de mobiele versie een bezoek aan Den Haag. We informeren op deze dag medewerkers van het Ministerie over de nieuwe zorgtoepassingen en ze mogen deze ook uitproberen. Vooral het toepassen van innovatie en het ophalen van ervaringen vinden we belangrijk. Daarmee zie je gelijk of iets wel of niet in een behoefte voorziet en of het gebruikersvriendelijk is. Wij bespreken deze ervaringen met de ondernemers die daarna het product kunnen doorontwikkelen. Sommige producten en diensten zijn heel innovatief maar sluiten onvoldoende aan bij de vraag. Het belangrijkste advies wat wij meegeven aan ondernemers is om de doelgroep te betrekken bij de ontwikkeling alleen dan weet je of het idee ook echt een oplossing is. Middels bijvoorbeeld het CrossCare project mede mogelijk gemaakt door Interreg Vlaanderen-Nederland ondersteunen we ondernemers hierin’.

Nieuwe toepassingen voor zelfredzame mensen

‘Ontwikkelingen gaan snel. Robots in de zorg waren tien jaar geleden ondenkbaar en nu zie je dat daar veel aandacht voor is. Als we tien jaar verder kijken dan gaan mensen heel anders om met hun gezondheid omdat ze zich met alle nieuwe technologie bewuster zijn van de gevaren maar ook de wijze waarop de zorg geregeld is al heel anders zijn. Onze verwachting is dat er dan ook Airbnb/Uber ontwikkelingen zijn in de zorg.  En de rol van de zorgprofessional zal heel anders gaan worden, mensen krijgen steeds meer mogelijkheden om de zorg zelf te organiseren. Het is belangrijk dat nieuwe toepassingen toegankelijk worden voor iedereen, dat is ons voornaamste doel. Met het Huis van Morgen kunnen we daar heel concreet invulling aan geven’.