Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Huis van Morgen

De nieuwbouw van het Kellebeek College in Roosendaal is in volle gang. Het schoolgebouw wordt rond april 2014 opgeleverd. In de school komt een zorgboulevard waarin verschillende organisaties, die raakvlakken hebben met het opleidingsaanbod, een plek krijgen waaronder het Care Innovation Center West-Brabant.

Op de zorgboulevard wordt door het Care Innovation Center tevens een Huis van Morgen ingericht. In dit huis worden zorginnovaties zichtbaar gemaakt. Denk daarbij aan verschillende mogelijkheden op het gebied van domotica in bestaande en nieuwe huisvesting. Speciale meubels en sanitair. Maar ook toepassingen op het gebied van verlichting die een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van mensen. In het Huis van Morgen vinden rondleidingen plaats en worden instructiebijeenkomsten georganiseerd voor patiënten, familie van patiënten, geïnteresseerden, mantelzorgers, professionele zorgverleners, docenten, op diverse vlakken.

Bij de inrichting van het Huis van Morgen worden (huidige en toekomstige) partners van het Care Innovation Center nauw betrokken. Daarnaast is ook de WMO-Raad van Roosendaal gevraagd haar visie te geven. Heeft u of uw organisatie ideeën met betrekking tot de inrichting van het Huis van Morgen, stuurt u dan een e-mail naar info@cic-westbrabant.nl.