Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Hoestie, beter ziek zijn doe je samen

In maart 2017 won Hoestie.nu de Roche Oncology Award. Mede met behulp van het prijzengeld van 50.000 euro is het platform doorontwikkeld en nu dus officieel gelanceerd. Uitgangspunt van het platform is dat bij de diagnose kanker de communicatie tussen patiënt en sociale omgeving vaak onder druk komt te staan. De patiënt voelt zich verantwoordelijk om iedereen te informeren, maar heeft niet altijd de energie om keer op keer hetzelfde verhaal te vertellen.

Tegelijkertijd reageren familie en vrienden soms krampachtig of durven helemaal geen contact op te nemen. Daarom kreeg ervaringsdeskundige Anna-Eva Tulkens het idee om een website te ontwikkelen die zulke communicatiedrempels verlaagt en zo het psychosociale welzijn verbetert van zowel patiënten als hun naasten.

Communiceren over aspecten ziektetraject

Op www.hoestie.nu kunnen patiënten gratis een eigen, besloten website aanmaken waarop hij of zij met uitgenodigde naasten kan communiceren over verschillende aspecten van het ziektetraject. Zo is er een kalender waarop belangrijke momenten kunnen worden bijgehouden, zoals behandelingen en controles.

Verder kan de patiënt aangeven of, en zo ja hoe, hij of zij op dat moment contact wil met de omgeving. Ook is er ruimte voor persoonlijke updates, waarvan de patiënt de zichtbaarheid kan beperken tot bepaalde groepen van naasten. Het doel is om gelijkwaardigheid te stimuleren: doordat de omgeving op de hoogte is, kan een écht gesprek ook weer eens over de ander gaan.

Landelijke ambitie met Hoestie.nu

Anna-Eva is als gevolg van haar ziekte komen te overlijden, laat het Maastricht UMC+ weten. Haar partner Bram Verhees was op 28 mei in het Oncologiecentrum om de officiële lancering te verrichten en het concept van Anna-Eva verder uit te dragen. Tulkens had het streven om het platform uiteindelijk nationaal aan te bieden.

Meer informatie