Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Het VitaMotion Bedlounger grote aanwinst cliënten S&L Zorg

Bij S&L Zorg in het zorgcentrum Sterrebos in Roosendaal wordt sinds januari 2015 door cliënten dagelijks gebruik gemaakt van de Vita Motion bedlounger. Cliënten en begeleiders zijn enthousiast over het gebruik.

Hieronder enkele reacties:

  • “Cliënten kunnen er belevingen in opdoen die we hen op een andere manier niet kunnen schenken”
  • “Tevens zijn er programma's die bij grote onrust de cliënt wat rust kunnen brengen”
  • “Ook is er de mogelijkheid bij een fysieke spanning bij de cliënt programma's aan te bieden zodat de cliënt zich wat gaat ontspannen”

Concluderend kan worden gezegd dat de interactieve beleving van de Vita Motion bedlounger een positief effect heeft op het lichaam en zorgt voor ontspanning bij de cliënten van S&L Zorg.

S&L Zorg biedt mensen met een verstandelijke beperking een thuis. De organisatie biedt 24- uurs begeleiding en zorg in combinatie met huisvesting, behandeling, dagbesteding en ontspanning.

Vita Care TMS is partner van het Huis van Morgen. 

Lees artikel in magazine van S&L Zorg april 2015.