Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Het effect van true doors bij 10 instellingen in Nederland

In 2014 won true doors de MSD Care award. Na onderzoek van het Trimbos-instituut is gebleken dat true doors thuisgevoel bevorderen voor mensen met dementie.

•             True doors maken het leven van mensen aangenamer.

•             Sociale interactie wordt bevorderd.

•             Er ontstaat een gevoel van privacy.

•             Mensen herkennen hun voordeur.

•             Reminiscentie wordt gestimuleerd.

•             De werkvloer wordt gezelliger.

•             Bewoners kunnen hun eigen identiteit laten zien.

De organisatie deed onderzoek wanneer en hoe een true door het beste bijdraagt aan persoonsgerichte zorg. In de lente van 2015 zijn ze hiermee van start gegaan en begin 2016 is dit project afgerond.

Wil je weten wat hun bevindingen waren? Via de website kun je het rapport over het effect van true doors bij 10 instellingen in Nederland downloaden.