Health Innovation School - Implementation krijgt vervolg

Dinsdag 15 november 2022 gaat de tweede editie van het HIS-Implementation programma van start in de provincies Noord-Brabant en Limburg. HIS-Implementation is een inspirerend programma dat kennis, expertise en praktische handvatten biedt ten behoeve van het implementeren en opschalen van sociale- en technologische innovaties binnen zorg- en welzijnsorganisaties.

Voor wie is het HIS-Implementation programma?

De deelnemers hebben vanuit hun functie een verantwoordelijkheid met betrekking tot innovaties. Dat kan zijn als manager, beleidsmedewerker, projectleider, directie en/of in het primaire proces bijvoorbeeld verpleegkundigen, artsen, behandelaren.

Voor de tweede editie zijn ook studenten en docenten van Fontys, Zuyd en Avans Hogescholen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het programma. Er zijn echter maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over het aanmelden als student/docent.

Aanmelden

Inschrijven in nog mogelijk t/m 16 september 2022. Uiterlijk 7 oktober wordt uitsluitsel gegeven over deelname.

Meld je hier aan als zorgorganisatie. 

Meld je hier aan als student/docent. 

HIS-Implementation is een gezamenlijk initiatief van Transvorm, Care Innovation Center, Zorg aan Zet en Coöperatie Slimmer Leven en valt onder de landelijke vlag van ‘Schools of Future Health’

Logo's initiatiefnemers.PNG