Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Handige gratis app Sportdrempelvrij

Ook als je een beperking hebt wil je lekker kunnen bewegen en sporten. Maar hoe weet je welke sportaccommodaties dicht bij jouw huis goed bereikbaar, bruikbaar en toegankelijk zijn?

Nieuwe gratis app Sportdrempelvrij

Sinds kort kun je dit met de nieuwe app Sportdrempelvrij makkelijk uitzoeken. Mensen met een beperking hebben de sportaccommodaties getest en beoordeeld. Zo hopen zij de drempel te verlagen voor anderen met een beperking die willen sporten.

De app is gelijk een goede leidraad voor sportverenigingen, sportbonden, gemeenten, provincies en exploitanten. Zij krijgen ook (in)zicht in de toegankelijkheid van bijvoorbeeld hun tennis- of sporthal, voetbalveld of zwembad.

“Voor mensen met een beperking is behoefte aan goede informatie over sportmogelijkheden. Zodat je weet waar je terecht kan en je vooraf kunt inschatten wat je bij een sportaccommodatie kunt verwachten Met deze app kun je zien wat sporters met een beperking van de toegankelijkheid vinden”, aldus Ieder(in).

De app Sportdrempelvrij is gratis te downloaden en beschikbaar in zowel de Apple als de Android versie.