Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Grote opkomst bij Roosendaal Ontmoet Roosendaal (ROR)

Op dinsdagavond 15 november vond het Roosendaal Ontmoet Roosendaal (ROR) congres plaats in het Da Vinci College in Roosendaal. Tijdens dit congres stond de ‘ontmoeting’ centraal staat. De keuze voor het thema ‘ontmoeting’ komt voort uit de behoefte van de deelnemers om elkaar beter te leren kennen. De opkomst was groot met ruim 240 deelnemers. Medewerkers van het Huis van Morgen en Wonen met Gemak informeerden de deelnemers over nieuwe zorgtoepassingen.

 

Ontmoeten, ervaren en kennis opdoen

Het congres, dat onder deze naam voor de zesde keer wordt georganiseerd, is bedoeld voor alle vrijwilligers en samenwerkingspartners die een steentje bijdragen aan initiatieven gericht op een prettige leefomgeving en het helpen van kwetsbare mensen. Na een gezamenlijke maaltijd, startte om 18.30 uur het inhoudelijke gedeelte van het programma. In twee rondes van 45 minuten voerden de aanwezigen het gesprek over hoe ze elkaar op de thema’s wonen, gezond, meedoen, veilig en voorzieningen ontmoeten. Dit zijn de thema’s van de vitaliteitskaart. Medewerkers van het Huis van Morgen en Wonen met Gemak gaven een toelichting op nieuwe zorgtoepassingen die een bijdrage leveren aan de zelfstandigheid en comfort in de thuissituatie. Deelnemers konden de nieuwe producten bekijken en uitproberen en vragen hierover stellen.

Inzet inwoners voor betere leefbaarheid

Het ROR-congres is een bedankje van de gemeente Roosendaal voor alle mensen die zich inzetten om de leefbaarheid in de wijken en dorpen te bevorderen. Wethouder vitale wijken en dorpen Saskia Schenk-Dekkers: “Maar het ROR is meer. Het is een middel dat vrijwilligers en organisaties verbindt. Daarnaast is het belangrijk om te weten waar en bij wie je voor een bepaalde activiteit of initiatief terecht kunt. In de wijken en dorpen ontstaan veel mooie initiatieven. Ik vind het belangrijk dat deze op het ROR met elkaar gedeeld kunnen worden.”