Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Grip op de tijd met de DayClock

Marcel van Lier is uitvinder van de DayClock. Een handig hulpmiddel dat ouderen kan helpen om meer grip te krijgen op tijd. “Toen ik een jaar geleden met dit project begon was mijn moeder 96”, vertelt Marcel van Lier. Elke keer als ik bij haar op bezoek was, moest ik haar eraan herinneren welke dag van de week het was. De dagen dat ik er niet was, wist ze vaak niet of het maandag of donderdag was. Ik vond op internet een soort houten wandklok die de dagen van de week aangaf. Daarnaast hing een analoge klok, zodat mijn moeder ook de tijd kon zien. Echt heel praktisch was het niet, dus ben ik op zoek gegaan naar een oplossing die beide dingen zou combineren.”

De eerste uitvoering van de DayClock is een digitaal fotolijstje. Dat digitale lijstje had de mogelijkheid om iedere dag om 12 uur ’s nachts een nieuw beeld te laten zien. Met die beelden kon Van Lier dagelijks laten zien wat de dag en datum was. “Ik had voor tien jaar vooruit geprogrammeerd dat er iedere dag stond ‘het is vandaag woensdag 13 januari’ of ‘het is vandaag dinsdag 15 augustus’”, vertelt Van Lier. Als de digitale fotolijstjes die Van Lier gebruikt uiteindelijk niet meer leverbaar zijn, gaat de ondernemer op zoek naar iets nieuws. “De huidige DayClock k is een 7-inch of 10-inch tablet, eigenlijk een versimpelde uitvoering van de iPad. Die tablet heeft iets minder functionaliteiten, maar je betaalt er ook een stuk minder voor.” Samen met partner en software ontwikkelaar Henk Jurriens bedenkt Van Lier de DayClock -app. Die app is niet los te koop en op een eigen tablet te downloaden, maar alleen voorgeprogrammeerd op de DayClock tablet verkrijgbaar.

Geef(t) rust

De DayClock is bedoeld voor ouderen en hun mantelzorgers. ‘Geef(t) de nodige rust aan uw dierbaren’, is de slogan van het bedrijf. “Je kunt dat op twee manieren lezen”, aldus Van Lier. “De DayClock geeft rust aan de gebruiker, maar dus ook aan de schenker.” De DayClock heeft in eerste instantie één functie: ouderen laten weten welke dag en datum het is. Maar al gauw merkt Van Lier dat gebruikers behoefte hebben aan meer functies. “Zo kregen we bijvoorbeeld de vraag of de klok ook kan aangeven of het ochtend, middag of avond is. Zeker nu de dagen weer korter en donkerder worden hebben ouderen daar behoefte aan. Zo kwam die functionaliteit erbij. Inmiddels staat ook de tijd erop, zowel digitaal als analoog.”

Met agenda-functie

De laatst toegevoegde functie van de DayClock is de mogelijkheid om op afstand een melding op te klok te tonen. “Vanuit de thuiszorg kregen we vaker de vraag of het niet mogelijk zou zijn om een agenda-functie op de klok te zetten. Zo’n agenda is normaal een papier dat ergens op een deur of kast wordt geplakt waarop staat wat de desbetreffende persoon die dag moet doen. Nu kan een mantelzorger op afstand met een gebruikersnaam en wachtwoord via de DayClock-website een bericht klaarzetten en zorgen dat deze op een bepaalde dag en tijd te zien is op de tablet.”

Audio en visuele prikkels

Die boodschappen kunnen ook voorzien worden van kleuren, vertelt Van Lier. “Door te kiezen voor rood, groen of blauw kun je de urgentie van de boodschap aangeven. Je kunt ook de tijdspanne bepalen, bijvoorbeeld dat er tussen 12.00 en 13.00 op de klok staat dat de gebruiker naar beneden moet gaan om te eten.”“Door te kiezen voor rood, groen of blauw kun je de urgentie van de boodschap aangeven”

Er is ook een audioprikkel toegevoegd aan de DayClock: iedere keer als er een nieuwe boodschap verschijnt hoor je een ander geluidje. “We willen er uiteindelijk naartoe dat er aan verschillende boodschappen verschillende geluiden gekoppeld kunnen worden. Een meer dwingende toon bij een rode boodschap bijvoorbeeld.” Tenslotte kan de boodschap nog voorzien worden van een klein plaatje rechtsonder in beeld, bijvoorbeeld een foto van de afzender of een plaatje van een kopje koffie.

Gebruiksgemak

Alle functionaliteiten van de DayClock kunnen naar wens aan of uitgezet worden in de app. “Degene die de DayClock schenkt, kan alles handmatig instellen: wel of geen tijd, datum, agenda of afbeelding.” Van Lier zou graag zien dat je de agenda op den duur ook groepsgewijs kunt instellen. “Als je de DayClock in een verzorgingstehuis gebruikt zou het handig zijn als je in één keer op alle in gebruik zijnde DayClocks kunt laten zien dat om 10.00 de bingo begint.”

Het in gebruik nemen van de DayClock kost volgens de ondernemer geen enkele moeite. “Ouderen hoeven er zelf niets mee te doen. Sterker nog, we hebben er zelf voor gezorgd dat ouderen zelf de aan- en uitknop in principe niet kunnen bedienen. De mantelzorger hoeft de DayClock alleen te installeren, de Wifi aan te sluiten en te zorgen dat de DayClock in z’n standaard op stroom aangesloten wordt.”

Tevreden klanten

Een half jaar geleden hield Van Lier een onderzoek naar de tevredenheid van zijn klanten. Daar kwamen volgens de ondernemer overwegend positieve reacties uit. “De meest gehoorde opmerking was dat ouderen hun DayClock absoluut niet meer kwijt wilden, omdat ze er zo aan gehecht waren geraakt. Als er eens een oudere is die de DayClock niet blijkt te gebruiken, dan bieden we aan dat ze deze terug mogen sturen. We willen alleen maar tevreden klanten hebben. Gelukkig krijgen we zelden een DayClock retour.” Ook van de mantelzorgers hoort Van Lier enthousiaste reacties. “Met name de rust die het brengt wordt als heel prettig ervaren. Zelfs al ben je niet in de buurt, dan weet je dat bijvoorbeeld je ouders via de DayClock toch op de hoogte zijn van de dag, tijd en eventuele afspraken of taken voor die dag.”