Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Goede input opgehaald tijdens verwantenraad voor project Zin-check

  

Zin-Check is een project dat ondersteund wordt door CrossCare. Op 23 oktober hebben een aantal familieleden van cliënten van Amarant meegedacht over de zorginnovatie Zin-check. Dit is een platform waarmee apparatuur (zoals personenalarmering) kan worden aangestuurd om gesproken meldingen door te geven, zowel van de zorgprofessionals als bijv. familieleden. Met de familieleden is gekeken of dit interessant is voor cliënten van Amarant: mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Sessie

De projectleider van de proeftuin Care Innovation Center en de ondernemer van het bedrijf Zinnovators mochten aansluiten bij de verwantenraad van een van de locaties van Amarant in de gemeente Breda.

Het bedrijf Zinnovators heeft al het product Zintouch. Dit is een dienst voor mobiele alarmering, die zowel in huis, als buitenshuis werkt. Ook zit er een spreek/luisterverbinding in. Nu is het idee om dit product te gaan uitbreiden met ingesproken meldingen. Deze meldingen kunnen zowel door zorgprofessionals als verwanten gedaan worden.

In een eerdere sessie bleek dat de medewerkers van Amarant hier erg enthousiast over waren en zagen dat dit zeker kan helpen bij cliënten om meer structuur in hun dag aan te brengen en hen meer zelfstandigheid hierin te geven.

Tijdens de verwantenraad bleek dat de aanwezigen wel positief waren over de innovatie, maar niet gelijk een toepassing zagen voor hun familielid. Hun beperking is, volgens hen, te groot om goed te reageren op de meldingen. Wel zagen ze dat het mogelijk gebruikt kan worden door cliënten die begeleid wonen of mensen die op een groot terrein wonen en kunnen gaan dwalen.

Vervolg

De sessie bood niet gelijk aanknopingspunten om het product verder door te ontwikkelen. Wel wordt nu gekeken of er andere clientengroepen binnen Amarant zijn voor wie dit product wel kan bijdragen aan het bieden van meer zelfstandigheid en structuur. Zeker omdat de professionals in een eerdere sessie wel toepassingsmogelijkheden zagen. 

Zintouch mobiele alarmering from zintouch on Vimeo.