Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Goede feedback tijdens slaapapneutesten Nightowl

Afgelopen periode hebben 18 mensen een slaapapneusensor van Ectosense zelfstandig uitgetest. De slaapapneusensor Nighttowl wordt met ondersteuning vanuit het project CrossCare getoetst en verder ontwikkeld.

Proefpersonen

Waar het soms lastig is om proefpersonen te vinden, stroomden de aanmeldingen nu binnen bij het Care Innovation Center. Opvallend was, dat de reacties vooral kwamen van mensen die hun partner hiervoor wilden aanmelden. Overigens was het doel van de test niet om slaapapneu vast te stellen, maar om de gebruiksvriendelijkheid van de test te onderzoeken.

Werkwijze onderzoek

De proefpersonen kregen per post hun sensor toegestuurd. Via een bijbehorende app kreeg men o.a. uitleg over hoe men de sensor op de vinger kon bevestigen. Gevraagd werd om 5 nachten deze sensor om de vinger te dragen. Na afloop kon men de sensor weer terugsturen en werd gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Ook kon men, als men dat wilde, bij Ectosense opvragen of er een indicatie van slaapapneu was vastgesteld. Normaal gesproken wordt de uitslag naar de huisarts gestuurd. Daarom werden mensen die een indicatie van slaapapneu kregen ook naar hun eigen huisarts doorverwezen.

Positieve feedback

Ondanks dat bij sommige proefpersonen de sensor niet werkte of wilde verbinden met hun smartphone, waren de proefpersonen gemiddeld genomen positief over de test. De slaapapneutest werd met een 8 beoordeeld. Er is hierbij o.a. gevraagd naar de duidelijkheid van de instructies, het gebruiksgemak van de sensor en app, en het design. De deelnemers hebben vooral een aantal concrete tips gegeven over hoe de instructies te verbeteren. Goede feedback waar de ondernemer weer mee verder kan.

Meer informatie