Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Global Goals Social Impact Challenge inschrijven kan nog tot 9 september!

Heb jij een idee over de aanpak van afvalstromen? Een circulair plan dat nog niet van de grond komt? Of een concept dat de transitie naar duurzame energie versnelt? Dan is de Global Goals Social Impact Challenge iets voor jou!

Global Goals for Sustainable Development (SDG’s), grondstoffen- en klimaatakkoorden; dagelijks lezen we over alle ambities rondom duurzaamheid. Nederlandse gemeenten, ondersteund door VNG’s Gemeenten4GlobalGoals campagne, staan voor een enorme uitdaging om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. Tegelijkertijd start 1/3 van alle nieuwe ondernemingen vanuit een sociale of ecologische missie. Maar deze ondernemingen merken vaak dat de financiering van hun ideeën lastig is, wat de schaal en impact beperkt. Met de Global Goals Social Impact Challenge brengen BNG Bank & VNG gemeenten ondernemers en financiering bij elkaar!

Daarom zijn BNG Bank en VNG op zoek naar financierbare ideeën rondom energietransitie, afval en circulaire economie om zo veel mogelijk impact te maken, met name op Global Goal 12: ‘verantwoorde consumptie & productie’.

Wie kan deelnemen?

Heb jij een idee, project of product dat:

  • … bijdraagt aan duurzamere consumptie- en productiepatronen of de circulaire economie versnelt?
  • … afvalstromen efficiënter aanpakt of milieuvriendelijker omgaat met afval en recycling?
  • … gebruik van vervuilende, fossiele energiebronnen vermindert ofwel de overstap naar volledig duurzame energiebronnen realiseert?
  • … relevant is voor het duurzaamheidsbeleid van meerdere gemeenten?
  • … hier nu nog niet staat genoemd maar bijdraagt aan impact op Global Goal 12?

Inschrijven kan tot 9 september 2018.

Nu inschrijven

Meer informatie