Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

GGZ WNB lanceert cliëntenportaal

GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) lanceerde maandag 9 februari haar cliëntenportaal: MijnGGZWNB. Hiermee kunnen cliënten optimaal worden ondersteund tijdens hun behandeltraject. 

Bij de totstandkoming van het portaal zijn zowel cliënten, behandelaren als ervaringsdeskundigen actief betrokken. De inrichting en uitrol van MijnGGZWNB vindt fasegewijs plaats; aan de eerste groep (circa 450 cliënten) wordt deze week een uitnodigingsbrief met inloggegevens uitgereikt.

Het digitale portaal MijnGGZWNB geeft cliënten inzicht in hun behandeling, door het beschikbaar stellen van het behandelplan, een afsprakenoverzicht en een overzicht van de zorgverleners. Cliënten kunnen zelf aan de slag door vragenlijsten te beantwoorden en hebben toegang tot e-Health modules. Daarnaast is het portaal een betrouwbaar punt voor relevante informatie, bijvoorbeeld over ziektebeelden. Doordat cliënt en behandelaar een foto aan hun profiel kunnen toevoegen, vergroten zij de onderlinge herkenbaarheid en blijft het contact persoonlijk, ook ‘online’.

Persbericht