Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

GGD West-Brabant start online gezondheidsonderzoek

De GGD West-Brabant start op 19 september met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van West-Brabantse inwoners. 50.000 West-Brabanders van 19 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om online een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan onder andere over lichamelijke en psychische gezondheid, leefstijl, mantelzorg, zelfredzaamheid en het gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen. GGD West-Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de West-Brabantse gemeenten.

De resultaten van het gezondheidsonderzoek worden in 2017 bekendgemaakt. Ze geven inzicht in de gezondheid en het welzijn van de West-Brabantse bevolking. Gemeenten gebruiken de cijfers voor het lokale gezondheidsbeleid. Op basis van de resultaten kunnen gemeenten en GGD’en gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Alle GGD’en in de Nederland voeren dit Gezondheidsonderzoek uit en op dezelfde manier. Hierdoor kan GGD West-Brabant de resultaten met andere regio's vergelijken. De GGD’en voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenten en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).