Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Gezondheidsapps getest en op een rij

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 100.000 apps die de gezondheid bevorderen of beweren dat te doen. En dat aantal groeit dagelijks. Maar hoe betrouwbaar zijn deze apps? En hoe weet je welke app het beste werkt. Hiervoor is de GGD AppStore ontwikkeld. Hiermee zetten de GGD’en gezamenlijk de gezondheidsapps op een rij zet en beoordelen deze aan de hand van diverse criteria.

Karen van Ruiten, hoofd programmabureau Alles is Gezondheid, sprak hierover met Petra van Tiggelen, innovatiemanager bij GGD Amsterdam en mede-initiatiefnemer GGD appstore.

Lees meer…