Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Gezonder met taal, 2 juni 2015

 

Gezonder met taal, dinsdag 2 juni 2015
Tijdstip: 10.00 – 13.00 uur
Locatie: Kellebeek College Roosendaal

Ongeveer 1,3 miljoen inwoners van Nederland tussen de 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd. In de regio West-Brabant zijn dat ongeveer 26.000 volwassenen. Deze mensen hebben onvoldoende vaardigheden om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Maar wat betekent dit voor deze mensen en welke mogelijkheden zijn er om te voorkomen dat zij aan de kant komen te staan?

Het Care Innovation Center West-Brabant, het Kellebeek College, de GGD West-Brabant, het programmabureau Alles is Gezondheid… en Stichting Lezen & Schrijven organiseren op 2 juni een bijeenkomst waarin Gezondheid en Laaggeletterdheid centraal staat. Tijdens deze bijeenkomst gaan toonaangevende sprekers in op de verschillende aspecten van laaggeletterdheid en de relatie die dat heeft met een goede gezondheid.

Programma
Na de officiële aftrap neemt Joost de Jongh, directeur van het Kellebeek College, het woord waarbij hij in gaat op de samenwerking met 13 Brabantse Gemeenten. De samenwerking wordt formeel vastgelegd met een ondertekening door Miriam Haagh, wethouder van Breda. Aansluitend wordt het onderzoek Gezondheid en Laaggeletterdheid gepresenteerd door onderzoeksbureau Nivel. Maurice de Greef, professor Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden aan de Vrije Universiteit van Brussel, zal aan de hand van praktijkvoorbeelden ingaan op de thematiek. En er is ruimte voor een interactieve sessie waarbij de genodigden met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van laaggeletterdheid.

Ondertekening pledges
In het middagprogramma ondertekenen enkele toonaangevende (zorg)organisaties uit de regio West-Brabant een pledge waarmee zij de doelstellingen van het Nationaal programma Alles is gezondheid… onderschrijven.

Aanmelden
Toegang is gratis. U kunt zich aanmelden met het aanmeldingsformulier