Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Geselecteerde innovaties Wave 3 CrossCare bekend

 

De geselecteerde innovaties uit wave 3 van CrossCare zijn bekend. Twee innovaties zijn in deze ronde goedgekeurd. Het gaat om Oxypoint en mOSArt van Ectosense. Deze twee bedrijven krijgen via CrossCare subsidie van Interreg om hun zorginnovatieproject verder te ontwikkelen. De CrossCare-proeftuinen gaan hen daar intensief bij begeleiden.

 

Oxypoint

Oxypoint brengt met O2NOME mobiele zuurstoftherapie naar de 21e eeuw. Dit project biedt een oplossing voor de hedendaagse problematiek omtrent mobiele zuurstofvoorziening in ziekenhuizen. De huidige situatie gaat immers gepaard met een chaotische logistiek, een zware werklast voor het personeel en zuurstofverspilling.

De visie van Oxypoint is een geoptimaliseerde zuurstoftherapie, met meer comfort en mobiliteit voor de patiënt en ziekenhuizen zelfvoorzienend te maken op vlak van mobiele zuurstofvoorziening. Om die reden ontwikkelde het Oxypoint-team de volgende generatie intelligente zuurstofflessen en bijhorende overkoepelende monitoringsoftware. In nauwe samenwerking met de Belgische en Nederlandse proeftuinen Licalab en Slimmer Leven wordt het concept getoetst met de verschillende belanghebbende actoren in het ziekenhuis via iteratieve co-creatiesessies en gebruikerstesten.

Deelnemende proeftuinen: LiCalab, Slimmer Leven

Mobile Obstructive Sleep Apnea Remedy & Test (mOSArt)

Slaap apneu is omwille van haar link met een verouderende en meer obese populatie een groeiend probleem wereldwijd en zo ook in Nederland en Vlaanderen.

Ectosense ontwikkelde en certifieerde eerder reeds een algoritmische software, NightOwl®, voor de diagnose van slaap apneu op basis van signalen zoals het optisch hartslagsignaal. Samen met de proeftuinen zal Ectosense nu naar een toestel toewerken dat bestaat uit de nodige sensoren om deze signalen te kunnen registreren. Hiervoor zetten de proeftuinen samen met Ectosense alle middelen in: gebruikerstesten in het labo, live-testing in de thuisomgeving, en co-creaties met artsen en stakeholders. Klinische partners worden betrokken uit zowel Nederland, zoals het Bravis ziekenhuis, en België, zoals het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Dit met als doel tot een toestel te komen dat niet groter is dan een muntstuk en aan een fractie van de huidige kost kan worden beschikbaar gesteld, zonder daarbij aan klinische relevantie te moeten inboeten.

Deelnemende proeftuinen: Happy Aging, InnovAge, Care Innovation Center