Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Gemeente Oosterhout roept ondernemers op deel te nemen aan de City Challenge

 

De Gemeente Oosterhout is op zoek naar ideeën en innovatieve oplossingen die het dagelijks leven van inwoners met dementie ( en hun mantelzorgers) verbeteren. Ondernemers met een innovatieve product of dienst kunnen meedoen aan de City Challenge. De winnaars ontvangen een financiële bijdrage en krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een pilot.

 

Hoe maak je het leven van inwoners met dementie aangenamer? 

Ideeën die ervoor zorgen dat zij langer thuis kunnen blijven wonen en aan de samenleving kunnen blijven deelnemen. Denk hierbij aan ideeën voor bijvoorbeeld:

  • Mobiliteit
  • Sociale contacten
  • Sport-, hobby of gezelschapsactiviteiten
  • Fysieke en geestelijke gezondheid

Pilots

Iedereen kan tot uiterlijk 12 november 2017 een idee indienen via www.citychallenges.nl. Het uiteindelijke doel van de Gemeente is om één of meerdere pilots in Oosterhout, Den Hout, Dorst of Oosteind te gaan realiseren.

€ 3.000 prijzengeld
€ 12.000 uitvoeringsbudget 

Download flyer

Dit is een initiatief in het kader van Dementievriendelijke Oosterhout.

Meer informatie