Friese ouderenzorgorganisaties aan de slag met Anders Werken in de Zorg

Acht Friese organisaties voor verpleeghuiszorg gaan aan de slag met het programma Anders Werken in de Zorg, dat op initiatief van tanteLouise in West-Brabant succesvol is ontwikkeld. Het doel van het programma is om de kwaliteit van zorg vast te houden en zelfs te verbeteren, ondanks een groeiend aantal kwetsbare ouderen en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Hiervoor worden in hoog tempo nieuwe technologieën ingezet die tijdswinst opleveren. Daardoor kunnen met hetzelfde aantal mensen meer ouderen geholpen worden.

Het aantal ouderen neemt landelijk in hoog tempo toe. Zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk. Zeker de komende jaren worden grote tekorten verwacht. Anders Werken in de Zorg biedt een oplossing. “Dit programma starten we niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet”, stelt Saskia van Opijnen, bestuurder van zorggroep Noorderbreedte en initiatiefneemster. “We willen maximaal van elkaars ervaringen leren, doelmatig investeren en de kwaliteit van zorg verbeteren. We hoeven bij de inzet en ontwikkeling van nieuwe zorgtechnologie het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden, want we maken gebruik van ervaringen die zijn opgedaan in West-Brabant.”

Conny Helder, bestuurder van tanteLouise.
Conny Helder, bestuurder van tanteLouise

Conny Helder, bestuurder van tanteLouise in Bergen op Zoom is blij met deze opschaling. “We streven naar een landelijk programma en continuering ervan na afloop van de ontwikkelfase. Willen we ook in de toekomst kwalitatief hoogstaande zorg kunnen garanderen, dan moeten we nú slimme oplossingen bedenken. Voor tanteLouise is de toekomst in de ouderenzorg allang begonnen.”

Moderne zorgtechnologie maakt het mogelijk de kwaliteit van zorg te behouden, zelfs te verbeteren, zonder dat het ten koste gaat van de warme zorg of werkgelegenheid. De Friese zorgaanbieders gaan van start met al goed werkende toepassingen in West-Brabant, zoals planbare continentiezorg met een signaleringssysteem, deskundigheid op afstand met de inzet van een Smart Glass en een heupairbag waarmee het aantal heupfracturen kan worden voorkomen. De eerste resultaten bij tanteLouise zijn hoopgevend: het aantal fracturen is aantoonbaar teruggebracht. Dat scheelt niet alleen een hoop persoonlijk leed, maar bespaart tevens kosten en tijd. In een latere fase van het programma kunnen meer nieuwe technologieën worden ingebracht. De ontwikkelingen staan immers niet stil.

Medewerkers worden opgeleid om met behulp van deze technologie zorg te verlenen. “Het is een kwestie van proberen, toepassen en met elkaar ervaringen delen. En natuurlijk zullen cliënten en familieleden moeten wennen aan een andere manier van zorg krijgen. Maar de zorg wordt er kwalitatief echt beter van”, benadrukt Inge Scholing, bestuurder van Mienskipssintrum Leppehiem, één van de deelnemende organisaties in Friesland. “Hoe fijn is het voor de cliënt dat je alleen continentiezorg krijgt als dat echt nodig is en niet omdat we dat op vaste tijdstippen doen? We hoeven de cliënt niet meer onnodig te storen en de kans op ongelukjes neemt af. Dat zien we als pure winst. We geloven echt in deze verandering.”