Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Fijne kerstdagen en een gezonde start in 2016!

2015 is een jaar waarin het Care Innovation Center West-Brabant zich nog sterker heeft gepositioneerd als Proeftuin voor Zorginnovatie. Nieuwe partners, samenwerkingsvormen, innovatieve projecten en (internationale) bijeenkomsten waarbij zorginnovatie de aandacht heeft gekregen

Het Huis van Morgen ontving het afgelopen jaar meer dan 1300 bezoekers. Consumenten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals, studenten en docenten maakten kennis met de vele nieuwe producten en diensten gericht op preventie, zelfzorg en zelfregie.

Zowel regionaal, provinciaal, landelijk als internationaal hebben onze projecten erkenning gekregen. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar cross sectorale verbindingen gelegd waarbij zorg, techniek, logistiek, creativity en biobased elkaar aanvullen en versterken.

Wij kijken uit naar het nieuwe jaar waarin we onze activiteiten verder kunnen ontwikkelen. Waarin we niet alleen in het Huis van Morgen zichtbaar zijn, maar ook op locatie en digitaal met het mobiele en virtuele Huis van Morgen. Waarin we in de regio maar ook daarbuiten activiteiten uitzetten en de samenwerking, vanuit de cross sectorale gedachte, opzoeken.

'Zorginnovatie toegankelijk maken voor iedereen', dat is ons doel en daar gaan we samen met onze partners en stakeholders in 2016 verder invulling aan geven.

We willen hierbij iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en de inzet in 2015.

Het bestuur en het team van het Care Innovation Center West-Brabant wensen u hele fijne kerstdagen en een goede begin van 2016.