Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders en CIC gaan samenwerking aan

Het Care Innovation Center West-Brabant en ervaringskenniscentrum (Sch)ouders hebben de intentie uitgesproken om samen te werken. De samenwerking richt zich met name op het uitwisselen van informatie toegespitst op de doelgroep zorgkinderen en hun ouders.

Doel is om:

  • Bereiken, samenbrengen en versterken van de doelgroep
  • Uitwisselen, ontwikkelen en beschikbaar maken van kennis, interventies, producten en diensten

Inzicht in de behoeften en de mogelijkheden

Voor zorgkinderen zijn diverse slimme hulpmiddelen beschikbaar om ouders te ontlasten en de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten. Door deze samenwerking blijft de doelgroep op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kunnen deze producten meerwaarde bieden in het dagelijks leven. Door de kennis van (Sch)ouders krijgt het CIC daarnaast meer inzicht in de behoeften van deze doelgroep en het gebruik van deze hulpmiddelen. 

Slimme hulpmiddelen voor zorgkinderen en ouders

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een overkoepelende stichting die fungeert als platform voor ouders van zorgkinderen (kinderen met een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis.

Veel vragen binnen deze gezinnen beperken zich niet tot aandoening-specifieke thematiek. Aandoening-overstijgende thema’s waar deze ouders mee worstelen - én oplossingen voor hebben gevonden - hebben veelal betrekking op de gezinssituatie, relaties, financiën, ontspanning en onderwijs. Binnen Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kunnen ouders profiteren van elkaars ervaring en kan worden gesignaleerd waar vanuit deze doelgroep behoefte aan is.

Bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kunnen ouders van zorgkinderen onder meer terecht voor:

  • Delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis
  • Stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden
  • Onderlinge en wederzijdse ondersteuning
  • Creëren en genereren van draagvlak bij wetenschap, zorg en politiek