Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Erik Gerritsen van het ministerie van VWS bezoekt Huis van Morgen en Zorgboulevard

  

Tijdens een werkbezoek op woensdag 13 april 2016 bezocht Erik Gerritsen secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Huis van Morgen en de Zorgboulevard van het Kellebeek College. Tijdens dit bezoek werd een toelichting gegeven op de ontwikkelingen in de regio en de wijze waarop daar invulling aan gegeven wordt.

Het Huis van Morgen is gevestigd op de Zorgboulevard van het Kellebeek College in Roosendaal. Hier komen onderwijs, werkveld en innovatie bij elkaar op één fysieke plek. Naast het Huis van Morgen, een initiatief van Het Care Innovation center West-Brabant, zijn hier verschillende zorgorganisaties gevestigd waaronder TWB Thuiszorg met Aandacht, S&L Zorg en SDW. De zorgboulevard is een proeftuin voor nieuwe concepten in de zorg en biedt opleidings- en stagemogelijkheden aan voor studenten. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt staat daarbij centraal.

Studenten maken kennis met nieuwe zorgtoepassingen

In het Huis van Morgen kunnen studenten van het Kellebeek College kennismaken met nieuwe zorgtoepassingen. Dit kunnen technologische toepassingen zijn bijvoorbeeld mobiele alarmering of iHealth toepassingen om gezondheid te monitoren. Maar er zijn ook veel praktische toepassingen bijvoorbeeld een hulpmiddel om zelf steunkousen aan te trekken of een traptrede verkleiner. Doelstelling is dat studenten niet alleen weten dat deze middelen bestaan, maar dat ze deze ook kunnen toepassen.

Het Huis van Morgen is gestart vanuit het onderwijs maar richt zich op een bredere doelgroep waaronder ouderen, mantelzorgers, zorgverleners en WMO-consulenten. Mensen zijn steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en nemen zelf de regie. Daarbij willen de geïnformeerd worden over nieuwe mogelijkheden om bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Het Huis van Morgen speelt hier op in met de fysieke locatie in Roosendaal maar ook met een mobiele versie waarmee locaties in de regio worden bezocht. Daarnaast kunnen mensen een digitale tour volgen op de website. Zo kunnen ze ook thuis een virtueel bezoek brengen aan het Huis van Morgen en de producten bekijken.

Door samenwerking ontstaan innovatieve initiatieven

Samenwerking daar draait het om in het Huis van Morgen. De organisatie maakt de verbinding tussen onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, belangenorganisaties en bedrijven. Ook worden cross sectorale verbindingen gemaakt waarbij bijvoorbeeld de creatieve sector nieuwe mogelijkheden creëert voor de zorg. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van zorggames waarbij mensen op een interactieve wijze aan de slag gaan. Maar ook wordt er verbinding gemaakt met de logistieke sector waardoor bepaalde behandeling in de toekomst thuis kunnen plaatsvinden in plaats van in het ziekenhuis.

Na het bezoek aan het huis van Morgen nam Erik Gerritsen deel aan een rondleiding over de Zorgboulevard. Hierbij werd een toelichting gegeven op het onderwijsconcept waarbij de praktijk opgenomen is in de school. Het bezoek aan de het Huis van Morgen en de Zorgboulevard gaf Erik Gerritsen een goed beeld van de aanpak in de regio en de vele activiteiten die zijn ontwikkeld.