Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Ergotherapeuten Bravis Ziekenhuis bezoeken Huis van Morgen

Op 7 maart 2016 bezochten ergotherapeuten van het Bravis Ziekenhuis het Huis van Morgen. Deze ergotherapeuten zijn betrokken bij de revalidatie van patiënten zowel in de regio Roosendaal als Bergen op Zoom.

Kennisdeling en uitwisseling

Voor de ergotherapeuten is het belangrijk op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen die mensen ondersteunen bij het herstel in de thuissituatie. Het Huis van Morgen geeft daar invulling aan. Naast dat de ergotherapeuten hier nieuwe innovaties kunnen bekijken, is ook kennisdeling en uitwisseling van belang. Wat hebben mensen nodig in het revalidatieproces en welke innovaties sluiten hierbij aan?

Samenwerking commissie Innovatie 

Binnen de revalidatie gaat per 1 april 2016 de commissie ‘Innovatie’ starten die de samenwerking met het Huis van Morgen verder gaan exploreren en vormgeven. Daarbij wordt vanuit de diagnosegroepen nagedacht over problemen die ze in de praktijk ervaren, producten die ze missen en de kansen die ze zien voor diverse doelgroepen.