Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

eHealth-monitor 2014 geeft inzicht in mate waarin Nederland eHealth gebruikt

Nederlandse patiënten zijn in vergelijking met vorig jaar beter op de hoogte van het bestaan van eHealth-mogelijkheden bij hun zorgverleners. Voorbeelden zijn online herhaalrecepten aanvragen of vragen stellen aan de dokter via e-mail. Nederlandse artsen maken in vergelijking met vorig jaar nog meer gebruik van elektronische dossiervoering. Voor patiënten en zorgverleners zijn de voordelen van sommige eHealth-toepassingen nog onduidelijk. Voor een succesvolle eHealth-toepassing is een goede balans nodig tussen de investering (in geld en tijdsinspanning) en het resultaat (betere zorg, gemak en financiële vergoeding).

Dit blijkt uit de eHealth-monitor 2014. De eHealth-monitor is een onderzoek op initiatief van minister Schippers (VWS), uitgevoerd door Nictiz en het NIVEL, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Aan het onderzoek hebben dit jaar voor het eerst verpleegkundigen en verzorgenden meegewerkt.

Er is gekeken naar vier vormen van eHealth:

  • zelf op internet zoeken en bijhouden van gezondheidsinformatie door patiënten;
  • online contact tussen patiënt en arts;
  • dossiervoering door artsen;
  • het elektronisch kunnen delen van patiëntinformatie tussen behandeld artsen onderling.

De eHealth-monitor geeft over de jaren 2013, 2014 en 2015 inzicht in de ontwikkeling en gebruik van ICT om gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en verbeteren. Deze onafhankelijke informatie is bestemd voor politiek, beleidsmakers en beslissers in de Nederlandse gezondheidszorg. 

Download nu de eHealth-monitor 2014 of de Infographic.