Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Eerste projecten CrossCare van start!

 

Zes zorgproeftuinen in Vlaanderen en Nederland zijn eerder dit jaar het project CrossCare gestart. CrossCare is onderdeel van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma van de EU en ondersteunt bedrijven bij het naar de markt brengen van hun innovaties in de gezondheidszorg. De zorgproeftuinen ondersteunen daarbij via co-creatiesessies met eindgebruikers, testen in de juiste zorgsettings (bij mensen thuis, in ziekenhuizen, in woon-zorgcentra) en via business modelling sessies. Bovendien krijgen de bedrijven financiële steun door middel van subsidie, met een maximum van 200.000€ per project.

Veel interesse voor CrossCare

In de afgelopen maanden konden bedrijven zich inschrijven voor de eerste selectiewave. De interesse was met 68 aanmeldingen bijzonder groot en daaronder bevonden zich uiteenlopende en verrassende ideeën. Na de selectie staan de projecten ARTHE, Nightwatch Epilepsie Detectie Thuis, Minze HomeFlow, Shaken Not Spilled, SenZYX, Automatische 24/7 valpredictie bij ouderen, MijnCOPD, Pactief bewegen Zorgstoel en ZIVVER nu in de startblokken om hun producten en diensten te testen in proeftuinen aan beide kanten van de grens. In de komende weken gaan de proeftuinen samen met de bedrijven en zorgorganisaties de activiteiten verder vormgeven, zodat de projecten nadat de formaliteiten zijn afgerond direct aan de slag kunnen.

Het Care innovation Center West-Brabant is als proeftuin betrokken bij de volgende projecten:

Bekijk alle projecten

Start Wave2

Inmiddels melden alweer nieuwe bedrijven zich aan voor de volgende wave. De deadline voor Wave 2 is woensdag 26 oktober a.s. om 12.00 uur. Na de selectieprocedure zullen de verkozen projecten begin 2017 van start gaan in de proeftuinen.

Voor meer informatie over de aankomende waves, maar ook over de deelnemende bedrijven en de eerste projectresultaten verwijzen we je naar de website

CrossCare in de proeftuin CIC West-Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door: