Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Eerste Cubicco-woning in Roosendaal

In december werd in Nieuwstraat in Roosendaal de eerste Cubicco-woning geplaatst. De woningen van Cubicco zijn duurzaam en makkelijk verplaatsbaar waardoor ze bijzonder geschikt zijn als mantelzorgwoning. Het in elkaar zetten van de huizen duurt enkele dagen. Volgend jaar wil het bedrijf een eerste hofje van Cubicco-woningen creëren in Roosendaal. Samen met de Gemeente wordt gezocht naar een geschikte locatie hiervoor. Met de plaatsing van de Cubicco woning in Roosendaal kan de organisatie deze nieuwe manier van wonen zichtbaar maken aan een breder publiek.  

Cubicco is een internationaal bedrijf, dat een Nederlandse vestiging heeft op Borchwerf II in Roosendaal. 

Lees meer in artikel BN De Stem