Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Eerste CrossCare Convention bracht netwerken zes zorgproeftuinen samen

Op dinsdag 13 juni vond het eerste evenement van het Interreg-project CrossCare plaats: CrossCare Convention. Dit congres, dat plaatsvond in Turnhout, brengt de zorg-en bedrijfsnetwerken van de drie Vlaamse en drie Nederlandse zorgproeftuinen in CrossCare samen. CrossCare Convention heeft tot doel de aanwezigen te inspireren, kennis te delen en het faciliteren van grensoverschrijdend netwerken. CrossCare Convention gaf de bezoekers ook een goede update over het verloop van het CrossCare-project tot nu toe.

 

Succes

Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, opende de eerste CrossCare Convention en sprak veel lof over het succes van het project. Tot nu toe zijn er in de eerste drie waves samen, 160 zorginnovaties ingediend. Ook was er ruimte om de eindgebruikers, waar de zorginnovaties uiteindelijk voor worden ontwikkeld, aan het woord te laten. Lieve Leppens (LiCalab) en Fernand Tielens (Happy Aging) vertelden over hoe zij deelname aan een zorginnovatie traject in CrossCare ervaren en waarom ze het belangrijk vinden om mee te doen.

Ervaringen en resultaten

Verschillende CrossCare-projecten lichtten vervolgens hun ervaringen en resultaten toe tijdens de dag. Zo pitchten MINZE HealthLivassuredNovosanisMijnCOPD en INGA Wellbeing tijdens het plenaire gedeelte hun innovatie voor een vakkundig panel. Dit panel bestond uit Bram de Kort (‎directeur Interreg Vlaanderen – Nederland), Menno Kok (directeur EIT Health België – Nederland), Renilde Craps (Gedelegeerd Bestuurder Voka Kempen) en Francis Stijnen (Voorzitter VZW LiCalab).

Cultuurverschillen

Het plenaire ochtendgedeelte werd afgesloten door spreker en schrijver Paul Wouters. Hij belichtte op geheel eigen wijze de cultuurverschillen en samenwerking tussen Belgen en Nederlanders. Een uiterst actueel onderwerp voor alle betrokkenen bij het CrossCare-project.

Tijdens de pauzes waren er verschillende bedrijven die een demonstratie van hun innovatie verzorgden: VitaMotionVanRoeyOrtho-MedicoZivverNovoSanisZinnovatorsActive84HealthEfoodconsultCynteractFitedFreya Products.

Kennis delen

In de middag konden de bezoekers van CrossCare Convention nog meer kennis ophalen in de verschillende parallelsessies. Zo waren er sessies over het betrekken van eindgebruikers bij je project, over het schrijven van een goed projectdossier, over businessmodellen in de zorg en over het aanvragen van CE-keuringen. Ook waren er sessies over de financiering van de gezondheidszorg in zowel Nederland als België. Tijdens deze sessies waren er ook nog meer pitches van projectideeën, bedrijven en lopende projecten. VitaMotionSenzyxOrtho-Medico en Zinnovators verzorgden alle vier een presentatie in een van de parallelsessies.

Met 150 bezoekers, bestaande uit kennisinstellingen, zorginstellingen, (semi)overheid, beleidsmakers, bedrijfsleven en eindgebruikers, was het een succesvol eerste CrossCare-evenement. Er is volop genetwerkt, geïnspireerd en kennis gedeeld.