Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Een terugblik op de eerste helft van 2015

De eerste helft van 2015 zit er alweer bijna op waarbij er veel is gebeurd. Nieuwe innovatieve projecten, boeiende netwerkbijeenkomsten en volop ontwikkelingen in het Huis van Morgen dat op 20 april officieel werd geopend door Hugo Polderman. Daarnaast kregen we internationaal erkenning als proeftuin en zijn we member of the European Network of Living Labs (ENoLL). En sinds 2 juni zijn we het eerste regionetwerk van Alles is gezondheid…

Samenwerking overheid, onderwijs en ondernemers

Het toegankelijk maken van zorginnovaties voor een breed publiek, daar staan we voor. Vele activiteiten hebben daar de afgelopen maanden aan bijgedragen. Zo ontvingen we studenten, zorgprofessionals en burgers in het Huis van Morgen. En we werkten samen met het onderwijs, gemeenten, provincie en belangenorganisaties en ondernemers om zorginnovatie op de kaart te zetten.

Cross boarder en cross sectorraal

Maar ook in Europees verband pakken we projecten op. Het project CrossCare is daar een goed voorbeeld van wat we in samenwerking met LiCalab in Vlaanderen en Brainport in Oost-Brabant willen gaan uitvoeren. LiCalab heeft in januari namens alle partijen een subsidieaanvraag ingediend. Met resultaat: CrossCare is één van de ingediende projecten die verder uitgewerkt mogen worden tot een definitieve subsidieaanvraag. Samen met de gemeenten Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal gaan we hier vorm aan geven waarbij we veel kansen zien voor zorginnovatie. Daarbij beperken we ons niet tot de zorg maar worden er ‘cross overs’ gemaakt worden naar andere economische sectoren. Uitdagende ontwikkelingen dus, ik houd jullie op de hoogte.

De zomer komt er aan, we sluiten het eerste halve jaar tevreden af maar kijken ook vooruit. Want ook in de tweede helft van 2015 zijn er volop activiteiten gericht op de verdere ontwikkeling van zorginnovatie in de regio en daarbuiten.

Alvast een hele fijne zomer!

Chantal van Spaendonck