Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Een nieuwe generatie ouderen(zorg)

'Ouderen erbij betrekken is niet voldoende, het gaat erom dat je leert luisteren', dat zei staatssecretaris Martin van Rijn tijdens het dynamische congres 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)' op 30 november in Utrecht. De ene oudere is beslist de andere niet. Vitale mondige ouderen nemen burgerinitiatieven om hun laatste levensfase te verrijken. Maar kwetsbare ouderen hebben het minste netwerk.

Dé oudere bestaat niet, liet Kim Putters, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP), zien. Verschillende groepen staan er heel anders voor wat betreft geld, netwerk en gezondheid. In 2030 hebben we straks evenveel 75-plussers als nu 65-plussers. Daar zijn vitale mensen bij maar ook kwetsbare. Putters: 'Langer thuis wonen is niet voor iedereen gelijk. Er is een groep met een grote stapeling van problemen, op het gebied van inkomen, gezondheid, eenzaamheid. De kwetsbare mensen zijn de mensen met het minste netwerk.' De bereidheid tot mantelzorg is groot, maar reken je niet rijk, zegt Putters. 'Er is geen groot reservoir mantelzorgers, kinderen wonen niet om de hoek'.

"De kwetsbare mensen zijn de mensen met het minste netwerk."

Putters noemde het een belangrijk moment in de tijd, zo’n 2 jaar na de decentralisaties in het sociaal domein. Er is veel discussie – hij verwees naar de actie van Hugo Borst, die de hele dag regelmatig terugkwam (Putters: ‘Ze hebben eigenlijk allebei gelijk, ze zouden elkaar de hand moeten schudden op tv’). Het SCP zelf is bezig met de landelijke evaluatie van de hervormingen in de langdurige zorg. Putters liet er nog weinig over los, maar zei wel: 'De decentralisatie is nog niet geslaagd, de departementen werken nog langs elkaar heen, op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Van Rijn kan hier niet wegkijken, hij moet gemeenten de helpende hand bieden'.

Van Rijn

De staatssecretaris, later die ochtend aan het woord, herkende het verhaal, maar gaf vooral nog eens aan waarom decentralisatie noodzakelijk is. De ouderenzorg is nu financieel 'houdbaar'. '5 jaar geleden stond dat echt ter discussie'. Van Rijn benadrukte nogmaals waar het hem om gaat: 'Zorg op maat, die ingaat op de wensen van ouderen, en die geen rekening houdt of je weinig of veel inkomen hebt. Dat zorg ook beschikbaar is voor mensen met een kleine portemonnee, dat is een van de kroonjuwelen van ons stelsel.'

Lees meer…

Bron: BeterOud.nl