Een digitaal magazine vol innovaties voor senioren

Innovaties voor senioren omvatten een grote markt, zeker Europees gezien. Toch hebben bedrijven moeite deze markt te betreden. Daardoor profiteren ouderen, mantelzorgers en professionals in Europa niet van alle innovaties die in de Europese landen worden ontwikkeld. En hebben ondernemers met een goede innovatie moeite met verkoop en opschaling van hun producten en diensten. Om daar verandering in te brengen is het Interreg Twee Zeeën-project SEAS2Grow opgestart. In vier jaar tijd zijn 36 ondernemers met een zorginnovatie door proeftuinen in vier landen begeleid.

De Engelse, Belgische, Franse en Nederlandse proeftuinen regelden onder andere co-creatiesessies en testen met senioren, mantelzorgers en/of professionals. Daarnaast kregen ondernemers inzicht in de marktsituatie in andere landen. 

Digitaal magazine
De innovaties en de ervaringen van SEAS2Grow zijn gebundeld in een prachtig online magazine. De Nederlandse versie is te lezen via deze link.