Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Een app ter ondersteuning bij depressie

Depressiviteit is één van de meest voorkomende psychische stoornissen. De problemen rond de zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten worden alsmaar groter. Pfizer Inc., één van de grootste farmaceutische bedrijven wereldwijd, heeft een app gelanceerd om mensen die met depressie te maken hebben te motiveren en te bemoedigen.

Rondlopen met depressiviteit kan een overweldigend gevoel geven van geïsoleerd raken en heeft impact op alle aspecten in het dagelijks leven. Steeds meer patiënten gebruiken hun smartphone als ondersteuning bij hun behandeling. De app Moodivator is ontworpen om een aanvulling te geven op de behandeling van patiënten door hen in staat te stellen hun stemmingen te volgen, doelen te stellen en routines in hun leven vast te stellen die ondersteuning kunnen bieden in hun dagelijks leven.

70% wil mobiele ondersteuning

Tijdens de behandeling van depressie wordt vaak gebruik gemaakt van methodes als meditatie, gesprekstherapie, Peer Support (ondersteuning van gelijkgestemden) en een persoonlijk gezondheidsplan. Maar juist voor depressieve mensen is het moeilijk om zich daaraan te houden. Gelukkig kan de huidige technologie, zoals deze app, nieuwe methodes aanbieden om de mensen aan te moedigen meer actie te ondernemen in hun eigen situatie. Uit een onderzoek uit 2014 blijkt zelfs dat 70% van de patiënten met een psychische stoornis zelf aangeeft mobiele applicaties om hun mentale gemoedstoestand dagelijks te willen gebruiken. 

Lees meer…

Bron: ICT & Health