Door InnoLeren samen innoveren

Tijdens de eHealthweek vond dinsdag 28 januari in het Care Innovation Center de bijeenkomst InnoLeren plaats. Een bijeenkomst voor zorginnovatoren en medewerkers opleiding en ontwikkeling van gezondheidszorg- en welzijnsorganisaties. Samen is gekeken hoe een betere verbinding gelegd kan worden tussen innovatie en de opleiding/ontwikkelingsafdelingen van de organisaties.

Opvallend tijdens de bijeenkomst was dat de aanwezigen slechts een onvoldoende tot licht voldoende gaf voor de wijze waarop zorginnovatie op dit moment is ingebed in opleiding en ontwikkeling. Er is dus nog zeker ruimte voor verbetering. Dat geldt ook voor de verbinding tussen zorginnovatie en de staffuncties communicatie en ICT in de organisatie. Naast meer samenwerking pleitten de aanwezigen ook voor meer visie vanuit de Raden van Bestuur op innovatie. Deze en andere aanbevelingen zijn voorgelegd aan de besturen van de organisaties, zodat samen aan innovaties vleugels gegeven kan worden.