Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Door deze stage ben ik veel meer te weten gekomen over het werkveld

In de periode januari t/m juni 2017 heeft Liz Ligthart, student Gezondheidstechnologie aan de Avans Hogeschool, onderzoek gedaan naar hulpmiddelen voor mensen met een visuele en auditieve beperking.

 

“Omdat het hierbij gaat om toepassingen voor een specifieke doelgroep was er vanuit het Huis van Morgen behoefte om hier meer kennis over te krijgen en een selectie te maken van producten die interessant zijn om onder de aandacht te brengen. Tijdens mijn onderzoek heb ik daarbij ook gekeken naar de bereidheid en openheid van de doelgroep tot het gebruik van deze hulpmiddelen.

De mensen met een auditieve beperking, die deelgenomen aan het onderzoek, hadden net name moeite met het voeren van een één-op-één gesprek in een rumoerige omgeving. Voor deze groep mensen kwam de Mini Microphone van Cochlear als meest geschikte hulpmiddel uit het onderzoek naar voren.

Mensen met een visuele beperking gaven aan voornamelijk moeite te hebben met de vermindering van de mobiliteit en zelfstandigheid in het dagelijks leven bij de aanwezigheid van de beperking. Voor deze groep mensen is de Orion Webbox van Solutions Radio als geschikt hulpmiddel uit het onderzoek gekomen. Dit hulpmiddel is, naar aanleiding van dit onderzoek, toegevoegd aan de producten in het Huis van Morgen.”

“Tijdens mijn stage vond ik het vooral heel interessant om in contact te komen met mensen uit het werkveld. Je krijgt de kans om met zowel zorgprofessionals, zorgbehoevenden en studenten in gesprek te komen en hier veel kennis door op te doen. Daarnaast leer je ook veel door mee te werken binnen de organisatie zoals het geven van presentaties en het bemannen van een stand op beurzen.”