Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Doe mee aan de Herman Wijffels Innovatieprijs 2016

Richt jij je met jouw bedrijf op het ontwikkelen van een duurzame innovatie? En wil je dat innovatieve product onder de aandacht brengen bij een groter publiek? Doe dan mee aan de Herman Wijffels Innovatieprijs 2016 van de Rabobank en maak in drie categorieën kans op 20.000 euro en landelijke publiciteit. Ook krijg je toegang tot het uitbreiden van jouw kennis en netwerk.

Voor deelname hoef je geen klant te zijn de bij Rabobank. Om namens jouw bedrijf mee te kunnen doen aan de Herman Wijffels Innovatieprijs, moet de focus wel liggen op innovaties die goed zijn voor mens en milieu. Een belangrijke voorwaarde is dat je daadwerkelijk met de innovatie gaat ondernemen. Daarnaast moet je beschikken over een werkend prototype, testresultaten of een pilot.

Drie categorieën

Duurzame innovatie is op meerdere gebieden toepasbaar in de meest uiteenlopende sectoren. Om die reden wordt er een prijs (met ieder een geldbedrag van 20.000 euro) uitgereikt in drie verschillende categorieën:

  • Food en Agri: richt zich bijvoorbeeld op innovaties die helpen de groeiende wereldbevolking van voldoende, veilige en voedzame voeding te voorzien.
  • Circulaire economie: draait onder andere om innovaties die kringlopen van grondstoffen of nutriënten sluiten.
  • Vitale gemeenschappen en zorg: kijkt onder andere naar innovaties die vitaliteit en leefbaarheid bevorderen.

Schrijf je in voor HWI 2016

Heb jij een duurzame innovatie of ligt er een plan klaar voor de ontwikkeling hiervan? Dan is de Herman Wijffels Innovatieprijs (HWI) 2016 misschien wel jouw springplank naar succes! Je kunt jouw innovatie nog tot 7 april aanstaande aanmelden.

Meer informatie