Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Denkt u mee over de invulling van het Programma Langdurige Zorg?

In mei en juni organiseert ZonMw 5 regionale dialoogsessies. Tijdens deze sessies denken cliënten, professionals, onderzoekers, opleiders, gemeenten en andere betrokkenen mee over de invulling van het nieuwe Programma Langdurige Zorg. Om zo gezamenlijk te komen tot passende oplossingen.

 

Samenwerken aan verbeteringen

Het landelijk Programma Langdurige Zorg (PLZ) van ZonMw inspireert en ondersteunt cliënten en hun omgeving om samen aan verbeteringen te werken die de cliënt belangrijk vindt op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en leren. Daarom nodigen we cliënten en andere betrokkenen uit om samen te kijken hoe we vanuit partnerschap kunnen komen tot passende langdurige zorg: ‘Wat vraagt dat van mij als cliënt, vrijwilliger, onderzoeker, professional, opleider en gemeente?’ Op deze manier geven we gezamenlijk vorm aan het Programma Langdurige zorg.

Komt u ook?

Bent u betrokken bij de langdurige zorg? Meld u dan nu aan om mee te praten tijdens de regionale dialoogbijeenkomsten. Deelnemers die niet verbonden zijn aan een organisatie ontvangen een reiskostenvergoeding.

Data dialoogsessies ZonMw

Dialoogsessie regio Noord | Groningen | 19 mei 2017 | 10:00 - 12:30u
Dialoogsessie regio Zuid | Eindhoven | 22 mei 2017 | 13:30 - 17:00u
Dialoogsessie regio Zuid-West | Rotterdam | 24 mei 2017 | 10:00 - 12:30u
Dialoogsessie regio Noord-West | Utrecht | 1 juni 2017 | 10:00 - 12:30u
Dialoogsessie regio Oost | Arnhem | 7 juni 2017 | 10:00 - 12:30u

Meer informatie en aanmelden