Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Deelnemers gezocht met de ziekte van Parkinson voor onderzoek

Het Parkinson Expertise Centrum van Van Broekhoven Fysiotherapie is gespecialiseerd in de behandeling, begeleiding en onderzoek van mensen met de ziekte van Parkinson.

Zo ontwikkelen ze in samenwerking met de Universiteit Twente, VUmc, Sophia Revalidatie en UMC St Radboud een nieuw hulpmiddel voor mensen met de ziekte van Parkinson. De zogenaamde ‘slimme bril’ helpt loopproblemen bij deze patiënten te verhelpen of te verminderen. De komende maanden wordt onderzocht wat het effect hiervan is.

Voor dit onderzoek is Van Broekhoven Fysiotherapie op zoek naar geschikte kandidaten met loopproblemen die hier aan mee willen werken. De onderzoeken vinden plaats in Roosendaal en Etten Leur. Wilt u meer weten over het onderzoek of kent u geschikte kandidaten? Neem dan contact op met Tessa van der Pol, 0165-570148 of stuur een e-mail.