Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Deelnemers Desire of Innovation Hackaton bedenken oplossingen voor vraagstukken in de zorg

Samen lossen we het onoplosbare op! Dat stond centraal tijdens de eerste Desire of Innovation Hackathon Roosendaal in Innovitapark op zaterdag 28 oktober 2017. Tijdens deze game gingen deelnemers aan de slag met vraagstukken in de zorg die via de reguliere weg niet opgelost kunnen worden. Doelstelling was om hiervoor innovatieve oplossingen te vinden tijdens een 12-uurs Desire of Innovation Hackathon.

De uitdaging

De eerste Desire of Innovation Hackathon bracht mensen met een wicked problem en creatieve breinen bij elkaar. Samen lossen ze het onoplosbare op door kunst, zorg en techniek 12 uur in een innovatiebroedplaats uit te dagen.

Winnende team

Het winnende team heeft op creatieve wijze het probleem eenzaamheid en bewegen aan elkaar verbonden door verzorgingstehuizen om te vormen tot welzijnscentrum. Ook de andere teams hebben oplossingen aangedragen die een vervolg gaan krijgen. Een mooi resultaat, veel energie en positiviteit. Een hackathon in Roosendaal? Dat werkt én levert mooie dingen op! Dank aan alle deelnemers.

Meer informatie